Engelska v.6

ENGELSKA v. 6: 

Alla i klassen har fått låna en skönlitterär bok på engelska som heter The white fox. Eleverna får öva på att leta efter översättningar av engelska ord på egen hand, i ordböcker och på Google translate. På det sättet lär vi oss en massa nya ord, meningars uppbyggnad, samt att vänja oss vid att läsa och förstå texter på engelska. Vi har även gemensamma diskussioner om vad boken handlar om.

Till måndagen den  5/2 är det ny glosläxa. Det går att öva på glosorna på glosmaskinen Right on 4. Gå in på datafilen nedan, vidare till avsnittet som heter Routines and habits och kapitlet A typical day.

Nästa vecka kommer vi att repetera hur man talar om vad klockan är på engelska.

http://digitalt.liber.se/glosmaskin/#/right_on_4

 

//Sarina

Föräldrarådsrepresentant sökes!

Hej,

Förra terminen blev det tyvärr inget föräldraråd. Men den här terminen är tanken att vi ska dra igång föräldrarådet igen.

Därför söker vi en representant som kan komma på möten några gånger under våren.

Maila mig på kalle.pontus.persson@stockholm.se om ni är intresserade

Vänliga hälsningar

Kalle Persson

 

Vetenskapens hus den 21 mars

Hej,

Jag bokade precis in ett besök på Vetenskapens hus den 21 mars!

Vi ska gå kursen om Binära tal och koder (åk4-6). Så här står det om skolprogrammet:

”Det binära talsystemet ligger till grund för hur datorer räknar och handskas med tal. Vi människor är däremot mer vana vid och införstådda med hur det decimala talsystemet fungerar. Det visar sig att det inte är något speciellt med de här talbaserna utan att tal kan representeras i vilken talbas som helst utan att reglerna för hur vi räknar ändras. Eleverna får diskutera för- och nackdelar med olika talbaser och får en fördjupad förståelse för binära tal. Vi skickar meddelanden till varandra genom att koda dessa med en binär kod och diskuterar hur vi kan upptäcka fel i överföringen. Som ett exempel på en felkontrollerande kod använder vi svenska personnummer.”

Vi kommer att vara där under förmiddagen och förmodligen behövs ingen matsäck. Återkommer med mer info igen när besöket närmar sig.

 

 

Läxa matematik

Hej,

Nu är det dags för matteläxa på www.elevspel.se. Den här veckan handlar den om enhetsomvandlingar i längd (mm/cm/dm/m). Svaren på frågorna skrivs i en fritextruta. Skriv i talet (mellanslag) enheten(förkortat mm/cm/dm/m). Om svaret inte är ett heltal så gör man ett kommatecken (,). T.ex. Hur mycket är  241 mm i cm? Svar: 24,1 cm

Senaste inlämningsdag: Måndag 29/1

Lycka till!

 

V.4 Svenska och matematik

Svenska

Nästa vecka fortsätter vi med bokcirkeln där eleverna högläser Jättehemligt, i par.

Vi fortsätter även att skriva på kapitel 8 av 9 i Magiska dörren.

Till sist ska vi jobba med faktatexter om olika svenska djur.

 

Matematik

Nästa vecka blir sista i kapitlet om geometri. Utöver detta kommer vi att fortsätta med veckomatten på fredagar samt ha en lektion fokuserat på problemlösning varje vecka.

Vi kommer också att dra igång med matteläxor igen nästa vecka.

 

Engelska v. 4

Vi kommer att starta terminen med lite repetition av bland annat numbers, months, days of the week, colors, ställa vanliga frågor samt böjning av adjektiv.

Nästa vecka får eleverna sina nya glosor. Nästa glosläxa är till måndagen den 29/1.

Det går att öva på glosorna på glosmaskinen Right on 4. Gå in på datafilen nedan, vidare till avsnittet som heter Descriptions och kapitlen Great Britain del 1 och 2.

Eleverna får info kring glosurvalet på måndag den 22/1.

http://digitalt.liber.se/glosmaskin/#/right_on_4

Läsläxa

Hej!

Nästa vecka är det dags att börja läsa hemma. Följande gäller:

– Läs hemma minst en kvart om dagen, fyra dagar/vecka.
– Läs alltid högt för någon om du har möjlighet.
– Någon vuxen skriver datum, antal sidor och sin signatur.
– Lämna in protokollet till din lärare varje måndag

Det gäller alltså att fixa så att man har böcker hemma till nästa vecka. Jag kommer att skicka med eleverna ett protokoll hem. Jag bifogar även protokollet i en länk nedan :

Läsläxa

Om man vill och har möjlighet, får man gärna skicka protokollet digitalt via mail till mig.

 

//Kalle

Idrott och hälsa

Åk 4-6

Vecka 3 och framåt, arbetsområde -hälsa och livsstil och rörelse,  både praktiskt och teoretiskt,

Förmågor:

-att röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang,

-att förebygga risker vid fysisk aktivitet,

-att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

 

//Susanne Zeffer

Vecka 3

Matematik

Huvudfokus nästa vecka kommer att ligga på att göra omvandlingar mellan olika längdenheter(mm/cm/dm/m). Detta görs genom en trappmodell som har som syfte att ge eleverna en stark fundamental grund när det gäller enhetsomvandlingar. Denna trappmodell möjliggör för eleverna att växla mellan olika enheter på ett säkrare sätt. Detta eftersom de  kopplar olika ”steg på trappan” med olika räkneoperationer.

 

Svenska

Den här terminen kommer  vi att fokusera på läsning. Vi drar igång direkt med en bokcirkel där eleverna kommer att arbeta med boken Jättehemligt av Barbro Lindgren. De kommer att jobba i par och högläsa för varandra i olika former samt svara på frågor kopplade till boken.

Vi kommer även att ha en ”Bokfest” den här terminen. Vi ska tillsammans i klassen läsa ett visst antal sidor(ska fila på exakt hur många som är ett bra och realistiskt mål). Dessa sidor redovisas genom att man, när man läst klart en bok, skriver upp titel på boken och antal sidor på en lapp på anslagstavlan. När vi uppnått målet på antal sidor, kommer eleverna få ha lite ”fest” på en lektion. Festen kommer att vara, att få titta på en film och äta lite goda tilltugg. Hela syftet med Bokfesten är att öka läslusten.

Inom kort kommer vi att börja med läsläxor. Målet är att eleverna ska läsa hemma dagligen. Har man inte ett lånekort på Stockholm Stadsbibliotek, kan det vara bra att fixa det. Mer info om detta kommer senare.

Nästa vecka kommer eleverna även att fortsätta skriva på kapitel 6 i Den Magiska Dörren.

 

//Kalle Persson